Nya revisionsberättelsen - sista remissrundan

Den svenska revisionsberättelsens utformning håller på att ses över till följd av aktuella lag- och regeländringar i EU respektive IAASB. Tyck till om ändringsförslagen senast 16 augusti.

FAR:s policygrupp för revision inbjuder nu till en andra remissrunda som syftar till att fastställa tre förslag till tre nya revisionsrekommendationer. Rekommendationerna, som bygger på ISA, är:

  • RevR 700 Revisionsberättelsens utformning (tidigare RevR 709 upphävs), som ger en grundläggande vägledning kring revisionsberättelsens utformning och gäller för samtliga juridiska personer.
  • RevR 705 Modifierade uttalanden, upplysningar och anmärkningar i revisionsberättelsen (tidigare RevU 709 upphävs), som ger vägledning kring revisionsberättelser med modifierade uttalanden, upplysningar samt anmärkningar och gäller för samtliga juridiska personer.
  • RevR 701 Kompletterande vägledning för revisionsberättelsens utformning och andra rapporteringskrav för företag av allmänt intresse, som kompletterar RevR 700 och RevR 705 med avseende på de krav som ställs i EU-förordningen 537/2014 och i ISA 701 på börsbolag och vissa finansiella företag.

Rekommendationerna träder i kraft för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2016 eller senare. De delar av RevR 701 som enbart följer av EU-förordningen 537/2014 gäller först för räkenskapsår som påbörjas den 17 juni 2016 eller senare.

Remissvar ska vara FAR tillhanda senast tisdag 16 augusti 2016.

Vi är tacksamma om ni skickar ert svar till janet.temple@far.se.

Eventuella frågor besvaras av Lennart Iredahl, lennart.iredahl@far.se

Taggar: FAR frågar, Revision