Bolagsverkets förslag om ändrade avgifter (Ju 2016/00327/L1)

Bolagsverket föreslår genom denna skrivelse ändringar i 3 kap. 1 § aktiebolagsförordningen. Avsikten med ändringen är att styra kunderna mot att använda verkets elektroniska tjänster.