Europeiska politiska partier

I promemorian föreslås att europeiska politiska partier och stiftelser i svensk rätt ska jämställas med ideella föreningar. Vad gäller redovisning och revision föreslås emellertid viss särreglering. Till skillnad från ideella föreningar i allmänhet föreslås att dessa partier och stiftelser alltid ska vara bokföringsskyldiga och att de ska avsluta bokföringen med en årsredovisning. Vidare föreslås att endast den som är auktoriserad eller godkänd revisor ska kunna vara revisor i ett sådant parti eller en sådan stiftelse.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt