Tjänstepension - tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

Utredningsuppdraget har bestått av att kartlägga graden av konkurrensneutralitet i skattereglerna och de civilrättsliga reglerna för olika former av tjänstepensions-sparande och därefter föreslå hur reglerna kan göras mer neutrala.

Taggar: FAR tycker, Skatt