SIE 5, Ett nytt filformat för överföring av generiska redovisningsdata

SIE-formatet är den mest etablerade och utbredda standarden i Sverige för att flytta redovisningsdata mellan olika programvaror, oavsett från vilket leverantör programvaran kommer. Med hjälp av SIE-formatet kan data överföras både mellan olika program i den egna datorn, och skickas till andra utanför företaget.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt