Förslag till ändring i allmänt råd med tillhörande vägledning om Årsredovisning och koncernredovisning (K3) (Dnr 15-33)

Remissen innehåller förslag på ändringar i regelverket K3. Huvuddelen av förslagen är en följd av de ändringar som har beslutats i årsredovisningslagen (ÅRL). se prop. 2015/16:3.

Taggar: FAR tycker, Redovisning