Beskattning av incitamentsprogram, betänkande av Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23) (Fi2016/01042/S1)

I utredningsuppdrag har ingått att undersöka dagens användning av incitamentsprogram i Sverige och även att undersöka i vilken utsträckning befintliga regler påverkar utformningen av olika program.

Taggar: FAR tycker, Skatt