Växa-stöd för den först anställda - sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare (Fi2016/01152/S1)

I promemorian föreslås ett delvis återinförande av de bestämmelser om särskild beräkning av arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt för enmansföretag som anställer en person, som infördes 1 juni 2006 och slopades av den förra regeringen vid utgången av samma år. Den nya lagen föreslås vara temporär och tillämpas på ersättningar som betalas ut t.o.m. 31 december 2021.

Taggar: FAR tycker, Skatt