Ändringar i etikkoden IESBA

IESBA (International Ethics Standards Board for Accountants) föreslår ändringar i etikkoden som ska ge vägledning för hur man ska agera i allmänhetens intresse om man misstänker att kunden eller någon hos kunden bryter mot lagar och föreskrifter.

Etiketter: Etik, FAR tycker