Nya regler för AP-fonder

2015-10-28 00:00

I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapital i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltning av buffertkapital.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket, FAR tycker, Revision