Nya regler för AP-fonder

I promemorian föreslås en ny organisation för de myndigheter som förvaltar buffertkapital i inkomstpensionssystemet samt nya regler för förvaltning av buffertkapital.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket, FAR tycker, Revision