Delbetänkande UCITS V

UCITS står för Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities, och i direktivet regleras fond-företag som riktar sig till allmänheten och kännetecknas av ett högt konsumentskydd. Direktivet är genomfört i svensk rätt huvudsakligen genom lagen (2004:46) om värdepappersfonder. I den lagen används termerna värdepappersfond och fondbolag för fonder och bolag som i UCITS-direktivet benämns fondföretag respektive förvaltningsbolag.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt