Skattefrihet för ideell second hand försäljning (Fi2015/2759)

In promemorian föreslås att skattefriheten för allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds försäljning av skänkta begagnade varor som finansieringskälla för det ideella arbetet ska förtydligas.

Etiketter: FAR tycker, Skatt