Ett svenskt tonnageskattesystemet

2015-05-19 11:58

Enligt direktiven ska utredningen analysera möjligheten att införa ett system med tonnageskatt i Sverige och i detta sammanhang även se över andra befintliga stöd för sjöfartsnäringen.

Taggar: FAR tycker, Skatt