Rådets förslag till ändringsmeddelande

Detta ändringsmeddelande behandlar bl.a.Rådets förslag att uppdatera avsnitten IAS 21 och IAS 39/IFRS 7 i RFR 2.

Etiketter: FAR tycker, Redovisning