Rådets förslag till ändrings-meddelande av RFR 1 och RFR 2

Rådet för finansiell rapportering inbjuder till kommentarer avseende RFR 1 Kompletterande redovisningsnormer för koncerner RFR 2 Redovisning för juridiska personer

Etiketter: FAR tycker, Redovisning