Tyck till om Nordiska standarden

En standard för revision i mindre företag har under en längre tid efterfrågats. Nu är ett första förslag verklighet: Nordiska Revisorsförbundets (NRF) förslag till Nordisk standard för revision i mindre företag – Nordiska standarden. Fram till 19 oktober 2015 har du möjlighet att tycka till om standarden.

– Nordiska standarden ger revisorn ett tydligt uppdrag utan att i detalj tala om hur själva granskningen ska utföras. Det får revisorn avgöra själv, och det är också en av avsikterna med den nya standarden. Det är bra att det professionella omdömet får stort utrymme, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Nordiska standarden är anpassad till förväntningar, förutsättningar och behov hos mindre företag. Den är avsedd för revision i företag där verksamheten inte är för komplex.

Hoppas att många tar chansen

– Vi hoppas att så många som möjligt nu tar chansen och ger oss synpunkter. För remissvaren blir en viktig del i beslutsunderlaget. Att införa en ny revisionsstandard är ett stort beslut, fortsätter Dan Brännström.

Under processen har tillsynsmyndigheter i de nordiska länderna fortlöpande informerats. Vidare har utkast till standarden utvärderats av fokusgrupper i respektive land.

Hela remissförfarandet är gemensamt för de nordiska länderna och sker parallellt. Svenska remissvar ska vara FAR tillhanda senast 19 oktober 2015. Remissvaret skickas med e-post till janet.temple@far.se

This Exposure Draft of the Nordic Standard for Audits of Small Entities includes copyrighted content from the International Standards on Auditing of the International Auditing and Assurance Standards Board, published by the International Federation of Accountants (IFAC) in September 2014 and is used with permission of IFAC. Source: Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services Pronouncements ISBN: 978-1-60815-185-1

Etiketter: FAR frågar, Nordiska standarden