En ny ordning för redovisningstillsyn (SOU 2015:19) (Fi2015/1220)

Utredningen lämnar i slutbetänkandet ett förslag till en ny ordning för redovisningstillsyn i Sverige. Den nuvarande ordningen för redovisningstillsyn, som infördes 2007 och följer av bestämmelser i öppenhets-direktivet, har inte uppvisat de fördelar som avsågs vid genomförandet.

Etiketter: FAR tycker, Redovisning