Vissa frågor på området för indirekta skatter (Fi2015/3465)

I promemorian föreslås flera förändringar. Ansökan om återbetalning av mervärdesskatt och punktskatter för utländska diplomater m.fl. ska ställas direkt till Skatteverket. Det föreslås också att förteckningen på vilka varor och tjänster för vilka medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar m.fl. medges återbetalning av mervärdesskatt uppdateras m.m.

Taggar: FAR tycker, Skatt