Visselblåsare Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm

2014-10-30 16:28

Regeringen beslutade 14 februari 2013 att en särskild utredare skulle tillsättas för att se över skyddet för arbetstagare som slår larm om olika former av miss-förhållanden, oegentligheter eller brott och föreslå åtgärder som syftar till att stärka skyddet och skapa ett tydligare regelverk (dir. 2013:16).

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt