Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

2014-02-07 12:05

Genom en teknisk sammankoppling av företagsregister i Europa ska det bli enklare att utbyta och söka information om europeiska företag.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt