Mer tillgängliga uppgifter om europeiska företag

Genom en teknisk sammankoppling av företagsregister i Europa ska det bli enklare att utbyta och söka information om europeiska företag.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt