Förslag till ändrade avgifter

Revisorsnämndens (RN) verksamhet ska enligt förordningen (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden finansieras med avgifter. Avgiftsinkomsterna disponeras av myndigheten.

Taggar: FAR tycker, Revision