Frukostseminarium - Nya skatteregler för företagssektorn

Nu har regeringen lämnat en lagrådsremiss och de nya skattereglerna för bolagssektorn föreslås börja gälla 1 januari 2019. Regeringen har förankrat förslaget med alliansen och vi kan förvänta oss att dessa kommer införas oavsett valutgången i höst.

Förslaget innebär bland annat:

  • Sänkt skattesats till 20,6 procent (i två steg)
  • Begränsningar i möjligheten att dra av räntekostnader
  • De riktade räntebegränsningsreglerna ges en snävare tillämpning
  • Finansiell leasing behandlas skattemässigt som ränta vid tillämpning av den generella begränsningsregeln.

Vi bjuder på en genomgång av huvuddragen i de nya reglerna och hur det kommer att påverka företag i olika branscher. Fastighetsbolag och andra bolag med stora räntekostnader tillhör de som påverkas mest. Vi går även igenom vad du bör tänka på och hur du kan förbereda sig inför förändringen.

Föreläsare

Johanna Wiklund, skattejurist Grant Thornton
Urban Kardvik, skattekonsult Grant Thornton

Välkommen till oss på FAR eller delta via webbinarium. Seminariet är kostnadsfritt.

Tid: 26 april, 09.00-09.45, frukost serveras från 08.30
Plats: FAR, Fleminggatan 7 (7 tr), Stockholm

Anmälan FAR-frukost >>
(begränsat antal platser)

Anmälan webbinarium >>