Bokrelease på Taverna Brillo

Kulturen & skatten – boken som går igenom alla skatteregler som gäller för kulturverksamhet. Vi bjuder på mingel med dryck och tilltugg tillsammans med författarna och skatteexperterna Jan Kleerup & Eleonor Kristoffersson. Under kvällen dj:ar Andreas och Jonas Kleerup.

Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.

FAR i Almedalen

I år uppmärksammade FAR angelägna och aktuella samhällsfrågor som kommunernas hållbarhetsarbete, etiken kring skatteplanering och kampen mot korruption.

FAR:s Branschdagar

FAR:s Branschdagar är branschens mötesplats. Här träffar du branschkollegor, skapar nätverk, uppdaterar din kunskap och får inspiration.

Finforum

Finforum har arrangerats sedan början av 1980-talet och vänder sig till revisorer, finansanalytiker, ekonomi- och finanschefer och kommunikatörer. Målet är att skapa en arena för debatt om redovisnings- och informationsfrågor i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.