Sveriges bästa årsredovisning

27 september delar vi ut Sveriges bästa årsredovisning i kategorierna Large Cap, Mid Cap och Small Cap. Sveriges bästa årsredovisning hette tidigare Bästa redovisning och delades ut på Finforum. Priset har delats ut i över 50 år

Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.

FAR i Almedalen

Vi har som branschorganisation ett uppdrag att driva opinionsarbete och vara en aktiv part i samhällsdebatten. Därför finns vi också på plats i Almedalen.

FAR:s branschdagar

FAR:s branschdagar är branschens mötesplats. Här träffar du branschkollegor, skapar nätverk, uppdaterar din kunskap och får inspiration.