Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.

FAR i Almedalen

Vi har som branschorganisation ett uppdrag att driva opinionsarbete och vara en aktiv part i samhällsdebatten. Därför finns vi också på plats i Almedalen.

FAR:s branschdagar

FAR:s branschdagar är branschens mötesplats. Här träffar du branschkollegor, skapar nätverk, uppdaterar din kunskap och får inspiration.

Finforum

Finforum har arrangerats sedan början av 1980-talet och vänder sig till revisorer, finansanalytiker, ekonomi- och finanschefer och kommunikatörer. Målet är att skapa en arena för debatt om redovisnings- och informationsfrågor i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.