FAR:s branschdagar

FAR:s branschdagar är branschens mötesplats. Här träffar du branschkollegor, skapar nätverk, uppdaterar din kunskap och får inspiration.

Finforum

Finforum har arrangerats sedan början av 1980-talet och vänder sig till revisorer, finansanalytiker, ekonomi- och finanschefer och kommunikatörer. Målet är att skapa en arena för debatt om redovisnings- och informationsfrågor i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.

Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.

FAR i Almedalen

Vi har som branschorganisation ett uppdrag att driva opinionsarbete och vara en aktiv part i samhällsdebatten. Därför finns vi också på plats i Almedalen.