Finforum

Finforum har arrangerats sedan början av 1980-talet och vänder sig till revisorer, finansanalytiker, ekonomi- och finanschefer och kommunikatörer. Målet är att skapa en arena för debatt om redovisnings- och informationsfrågor i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv.

Frukostseminarium – Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL

Från och med årsskiftet måste stora företag upprätta hållbarhetsrapporter. FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling har satt ihop en FAQ för att vägleda branschen och dess kunder på området

Bästa redovisning av hållbarhet

FAR har sedan 2003 årligen delat ut priset Bästa hållbarhetsredovisning och på så sätt bidragit till utvecklingen av den frivilliga hållbarhetsredovisningen.

FAR i Almedalen

I år uppmärksammade FAR angelägna och aktuella samhällsfrågor som kommunernas hållbarhetsarbete, etiken kring skatteplanering och kampen mot korruption.

FAR:s Branschdagar

FAR:s Branschdagar är branschens mötesplats. Här träffar du branschkollegor, skapar nätverk, uppdaterar din kunskap och får inspiration.