Det måste vara ordning och reda i redovisningen

2017-02-24 15:00

FAR avstyrker välfärdsutredningens förslag och lämnar kritiska synpunkter på tre områden. Förslaget är ett hot mot välfärdsföretagens ekonomi och vinstmöjligheten görs beroende av företagens redovisningsprinciper. FAR anser dessutom att förslaget är så ofullständigt att rättssäkerheten hotas.

- Välfärdsföretagen kommer att tvingas redovisa låga vinster och ibland till och med förlust. Det leder i slutänden till att företagen tynar bort. Detta går stick i stäv med ambitionen att höja kvaliteten inom välfärdssektorn, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

FAR har avgränsat sitt remissvar till förslagets konsekvenser för välfärdsföretagens ekonomi och redovisning. I svaret lyfts några områden som behöver förtydligas. Det gäller bland annat redovisningen av ”övervinster” där utredningen inte ger besked. Det finns även oklarheter om hur förslaget påverkar beskattningen av verksamheten. FAR menar också att det är orimligt att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott begränsas till tre år. Läs även i FAR:s remissvar om förvirringen kring beräkningen av operativt kapital.

- Om välfärdsutredningens ofullständiga förslag genomförs hotas rättssäkerheten för både företagen och deras revisorer. Revisorns roll blir faktiskt omöjlig, säger Dan Brännström.

FAR har idag 24 februari 2017 lämnat sitt remissvar på utredningen Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78).

Taggar: Revision, Revisor