Bättre konkurrensvillkor men högre skatt för jobbskaparna

2017-02-09 09:28

FAR lämnar idag sitt remissvar på nya skatteregler för delägare i fåmansföretag. Svaret innehåller både ris och ros.

– Vi välkomnar att utredningen har eftersträvat ökad konkurrensneutralitet genom att slopa kravet på ägarandel om minst fyra procent. Den tröskeln har lett till skattedrivna omstruktureringar och har försvårat affärsmässigt angelägna samgåenden, säger Magnus Larsson, ordförande i FAR.

FAR säger i sitt remissvar ja till slopat kapitalandelskrav och förändrade regler för generationsskiften. Men FAR tycker att reglerna om löneuttag fortfarande är alltför komplexa och ställer  krav på orimligt höga lönenivåer. FAR säger också i remissvaret att det är olyckligt att förenklingsregeln försämras så dramatiskt för 72 procent av företagarna.

– Utredningens förslag lider generellt av bristen på förenkling. Dessutom leder det till avsevärda skattehöjningar för landets viktigaste jobbskapare, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

FAR har idag den 9 februari 2017 lämnat sitt remissvar på utredningen (SOU2016:75).

Taggar: Fåmansbolagsreglerna, Skatt