Stramare 3:12-regler att vänta

2016-03-30 10:55

Den sittande ”3:12-utredningen” syftar till att förhindra skattedriven inkomstomvandling och att säkra statens intäkter. FAR anser att konkurrensneutralitet mellan olika företagsformer är viktigast.

Senast 1 september ska utredningen (Fi 2014:06) lämna sitt slutbetänkande. Det innebär att nya stramare 3:12-regler kan finnas på plats redan 1 januari 2017. Vad som händer med sparat utdelningsutrymme är oklart. Därför uppmanas företagare av sina rådgivare att inför årets deklaration ge sig själva maximal utdelning på kapital till den lägre skattesatsen 20 procent. Nästa år kan såväl gränsbelopp för utdelning samt skattesats vara förändrade.

FAR är positiv till en översyn av 3:12-regelverket, som anses tekniskt komplicerat. Men medan utredningens direktiv går i restriktiv riktning, skulle FAR vilja se en översyn av de begränsningar som infördes i den senaste 3:12-reformen 2013.

Hård kritik mot kapitalandelskravet
I en promemoria till utredningen riktar FAR särskilt hård kritik mot kapitalandelskravet på fyra procent, som infördes 2013 med kännbara effekter för partnerorganisationer som revision- eller advokatbyråer. Detta var emellertid inget olycksfall i arbetet utan den uttalade ambitionen bakom dåvarande finansminister Anders Borgs reform. Han och regeringen ansåg att stora revisionsbyråer hade fått en alltför gynnsam skattesituation.

Mot detta invänder FAR att kapitalandelskravet leder till tröskeleffekter och snedvriden konkurrens. Vidare anser branschorganisationen att detta får negativa effekter för tillväxt och sysselsättning.

”Företag med ett stort antal delägare och där delägarskap är en naturlig del av affärsmodellen kan inte längre erbjuda en konkurrenskraftig vinstdelningsmodell när de söker nya medarbetare, eftersom vinsten hos delägaren i normalfallet beskattas på samma sätt som lön i det fall att kapitalandelskravet inte uppfylls”, skriver FAR i sitt PM.

Taggar: Fåmansbolagsreglerna