Skärpta regler för svenska revisorer

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss hur EU:s omfattande revisionspaket ska införas i Sverige. De nya reglerna träffar revision i företag av allmänt intresse (börsföretag och finansiella företag) och innefattar tvingande byrårotation, begränsning av rådgivningstjänster till revisionskunder och sanktionsavgifter.

– FAR välkomnar att regeringen i huvudsak vill genomföra EUs revisionspaket utan att lägga till regler som ytterligare fördyrar för näringslivet, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Börsföretag, som inte är finansiella företag, ska kunna behålla revisionsbyrån i upp till tjugo eller tjugofyra år, om de uppfyller särskilda krav. För finansiella företag gäller att byte av revisionsbyrå måste ske efter tio år.

– Vi är kritiska mot att de finansiella företagen måste byta revisionsbyrå efter tio år. Dessa verksamheter är ofta mycket komplexa och kräver därför kontinuitet i revisionen. Vi reser också ett frågetecken om denna särreglering är förenlig med EUs regleringsmetod, säger Dan Brännström.

Upp till en miljon i sanktionsavgifter

Regeringen föreslår vidare införande av sanktionsavgifter på upp till en miljon kronor för enskilda revisorer respektive upp till två procent av revisionsbyråns årsomsättning. Sanktionsavgifter ska kunna utgå när Revisorsnämnden utdelar en varning och då det finns det särskilda skäl.

– Vi är mycket kritiska till nivån på sanktionsavgifter. En miljon kronor ur egen ficka är minst sagt kännbart. Detta kan inte vara rätt sätt att frammana kvalitet i revisionen, säger Dan Brännström.

Taggar: EU, EU:s revisionpaket