Granskning av partiernas hållbarhetsarbete utifrån Agenda 2030

Utgångspunkten för granskningen har varit FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. FAR:s hållbarhetsjury har utifrån olika kriterier mätt och satt poäng på hållbarhetsarbetet i åtta kommuner runt om i landet där respektive riksdagsparti har starkt väljarstöd och möjlighet att förverkliga den egna politiken. Resultatet av granskningen presenteras vid åtta frukostseminarier under Almedalsveckan.

Rapporten visar att hållbarhet går att mäta. Medborgardialog och transparens har också varit ledstjärnor i granskningen. Detta innebär att juryn enbart har granskat information som funnits tillgänglig för medborgarna. Exempel är årsredovisningar och budgetar.

– Responsen från politikerna och andra paneldeltagare under våra seminarier i Almedalen har varit mycket positiv. Många vill veta mer och önskar att vi förnyar granskningen efter något år. Det bottnar i insikten att det faktiskt går att mäta resultatet av praktisk politik, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Granskningen syftar till dialog och lärande på ett område av stor betydelse för medborgarna.

– Kommunernas hållbarhetsarbete är avgörande för att Sverige som nation ska kunna förverkliga FN:s globala mål, fortsätter Dan Brännström.

Taggar: Almedalen, Hållbarhetsredovisning