Hur ser redovisnings- och revisionsbranschen ut 2025?

Rådgivningen bedöms växa och bli en allt större del av redovisnings- och revisionsbranschens verksamhet. I något läge kommer det som i dag kallas revisionsbyråer i själva verket att domineras av andra tjänster. Samtidigt utmanas revisionens relevans och attraktionskraft. Det är några av slutsatserna i Kairos Futures framtidsstudie som presenterades på FAR:s Branschdagar 2013.

Tidningen Balans har samlat artiklar som belyser de utmaningar som lyfts fram i FARs framtidsstudie. Särtrycket delades ut under FARs Branschdagar 2015. På den här sidan hittar du även andra artiklar som på ett eller annat sätt berör framtidsstudien.

Taggar: FAR:s branschdagar, FAR:s framtidsstudie