Problem med avskrivningar i BRF tvingar fram nya regler

FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och SBC har idag lämnat in förslag till nytt regelverk för redovisning i bostadsrättsföreningar till regeringen.

– Reglerna för redovisning i bostadsrättsföreningar måste ses över. Idag kan det vara svårt att förklara för både medlemmar och köpare av bostadsrätter varför ekonomin ser ut som den gör, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Idag är årsredovisningen i en bostadsrättsförening inte alltid ett relevant och bra beslutsunderlag för medlemmar, köpare och andra intressenter. Bakgrunden är att man i redovisningen inte tar hänsyn till en bostadsrättsförenings speciella verksamhet och förhållanden.

– Eftersom det bor 1,5 miljoner människor i bostadsrätter är det angeläget att se över nuvarande regler ur ett konsumentperspektiv. Vi föreslår därför ett nytt regelverk för redovisning i bostadsrättsföreningar, säger Dan Brännström.

Behövs kraftig ändrade regler

I det gemensamma förslaget uppmanas regeringen att utreda kraftigt förändrade regler för redovisning i bostadsrättsföreningar. Det som behöver göras är nämligen inte möjligt inom befintlig lagstiftning och normgivning.

Förslaget omfattar tre punkter:

  • Årsredovisningen ska på ett tydligt och enhetligt sätt presentera ett antal obligatoriska nyckeltal och annan information som gör det enklare att förstå föreningens ekonomi och även göra jämförelser med andra föreningar.
  • Resultaträkningen ska kunna fungera som ett underlag för bedömning av hur stora avgifter från medlemmarna som kan vara rimliga. Detta innebär att redovisningen måste vara utformad så att en förening med sund ekonomi inte ska behöva redovisa underskott över tiden.
  • Både avskrivningar och fondavsättningar ersätts med ett obligatoriskt ”sparande” för framtida underhåll.

De fem aktörerna bakom förslaget är FAR, Bostadsrätterna, HSB, Riksbyggen och Sveriges Bostadsrättscentrum AB (SBC).

Etiketter: BRF