Bokföringsnämnden förbjuder progressiv avskrivning i K2

2014-04-28 11:10

Bokföringsnämnden har idag beslutat att förbjuda progressiv avskrivning av byggnader vid tillämpning av K2-regelverket. Beslutet motiveras med att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar

– FAR välkomnar att Bokföringsnämnden klargör vad som ska gälla. Samtidigt är det vår bedömning att ett förbud mot progressiv avskrivning inte är den långsiktiga lösning som krävs för bostadsrättsföreningar. Det finns många specifika frågeställningar kvar att lösa, och frågan om avskrivningsmetod är bara en begränsad del. Därför behövs fortfarande en total översyn av informationsgivningen i bostadsrättsföreningar. För den som köper en bostadsrätt måste det ju finnas ett ordentligt beslutsunderlag, säger Dan Brännström, generalsekreterare i FAR.

Taggar: BRF, K2