Lokal verksamhet - en mötesplats för utbildning och nätverkande

FAR:s lokala verksamhet erbjuder en mötesplats för medlemmar och andra branschkollegor för utbildning, professionellt utbyte och nätverkande. Den lokala verksamheten ger stor medlemsnytta och är samtidigt ett effektivt forum för dialog med det lokala näringslivet.

Verksamheten omfattade, under perioden 2015/2016, 15 regioner med 42 ambassadörer på 27 orter runt om i landet. Under året deltog 1 582 personer i FAR:s lokala verksamhet. Det genomfördes 51 aktiviteter där de mest populära var höstens 2-dagars erfra-träff  med  266 deltagare, Revisorns rapportering med 102 deltagare och Kontrollbalansräkning och fortsatt drift med 100 deltagare.

Uppslutningen visar tydligt att den lokala verksamheten uppfyller behovet av ett forum och en mötesplats för att diskutera branschfrågor.

Den lokala verksamheten drivs av FAR tillsammans med FAR-ambassadörer runt om i landet. Den lokala verksamheten har genom åren bedrivits genom olika föreningar. Under 2012 utvecklades verksamheten och övergick till att drivas med hjälp av så kallade FAR-ambassadörer.