Internationellt

FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet och deltar dessutom i flera av FEE:s (Fédération de Experts Comptables Européens) policy- och arbetsgrupper och deltar även aktivt i det högsta beslutande organet, FEE Council. På den globala spelplanen heter samarbetsorganet IFAC (International Federation of Accountants).

  • Norden. FAR är medlem i Nordiska Revisorsförbundet (NRF). Andra medlemmar är systerorganisationerna från de övriga nordiska länderna. Inom NRF sker ett omfattande erfarenhetsutbyte avseende branschens utveckling men det finns också ett gemensamt projekt- och lobbyarbete. NRF:s webbplats.

  • Europa. FAR har på den europeiska arenan ett stort engagemang i Fédération des Experts Comptables Européens (FEE) som har kontor i Bryssel. FAR deltar i flera av FEEs policy- och arbetsgrupper och deltar även aktivt i det högsta beslutande organet, FEE Council. Arbetet i FEE är ett sätt att påverka EU-kommissionen och EU-parlamentet. FEE:s webbplats.

  • Globalt. På det globala planet heter samarbetsorganet International Federation of Accountants (IFAC) med kontor i New York. Med NRF som bas deltar FAR alltså även på global nivå.

    Mats Olsson, före detta styrelseledamot i FAR, och Helene Agélii, FAR:s chefsjurist, fick i slutet av 2011 uppdrag inom IFAC i konkurrens med kandidater från hela världen. Mats Olsson, auktoriserad revisor, sitter i IFACs SMP-kommitté som arbetar bland annat med att ta fram verktyg för att hjälpa mindre revisionsföretag (SMP) i deras arbete. Helene Agéliis grupp arbetar med etiska frågor – IESBA (International Ethics Standards Board of Accountants). Gruppen utvecklar, tolkar och ger vägledning om tillämpningen av de yrkesetiska reglerna.

    Göran Tidström, en av FARs medlemmar, var President i IFAC 2010–2012, och IFAC förlade ett av sina styrelsemöten under 2012 till Stockholm. IFAC:s webbplats.