Det här är FAR

FAR är branschorganisationen för lönekonsulter, redovisningskonsulter, revisorer och skatterådgivare.

Vi utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen och ger näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information.
 
Våra medlemmar, cirka 6 000, är auktoriserade och godkända revisorer, auktoriserade redovisningskonsulter, skattekonsulter och lönekonsulter.

Vi arbetar både nationellt och internationellt och utvecklar revisions- och rådgivningsbranschen genom bland annat rekommendationer, utbildning och remissverksamhet.
 
FAR arrangerar också utbildningar, ger ut böcker, tidningar och digitala produkter.