Varför anlita en Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR?

En konsult kan hjälpa dig med betydelsefulla delar av din verksamhet och då är det viktigt att du har ett förtroende för att allt blir gjort på rätt sätt.

Genom att anlita en Auktoriserad Redovisnings- eller Lönekonsult FAR får du som företagare en kvalificerad, erfaren och utbildad yrkesutövare som kan hjälpa dig att driva din verksamhet framåt på ett tryggt sätt. Du kan betrakta auktorisationen som en kvalitetsstämpel eller ett bevis på att den du anlitar har den kunskap som behövs.

FAR är en branschorganisation med medlemmar som har en gedigen utbildning, har genomfört en konsultexamen, jobbar enligt svensk standard, kvalitetskontrolleras, följer FAR:s yrkesetiska regler och har en ansvarsförsäkring. Du som är företagare kan därför känna dig trygg då du anlitar en redovisnings- eller lönekonsult som är auktoriserad och medlem i FAR. 

En Auktoriserad Redovisnings– eller Lönekonsult FAR: 

 • Har genomfört en konsultexamen och vidareutbildar sig 
  Det innebär att hen är uppdaterad på de tillämpliga lagar och regler som påverkar din verksamhet. 

 • Agerar enligt svensk standard för redovisnings- och lönetjänster (Reko).  
  Reko är en svensk standard som innehåller en gemensam metodik som ska tillämpas av auktoriserade konsulter och deras medarbetare vid utförande av redovisning- och lönetjänster. Syftet med standarden är att konsultens arbete ska leda till hög kundnytta och bidra till ett bra beslutsunderlag i uppdragsgivarens verksamhet.  

 • Genomgår kvalitetskontroll  
  För att trygga kvaliteten på redovisnings- och lönetjänster som utförs av konsulten genomgår både konsulten och dennes byrå kvalitetskontroller. FAR kvalitetskontrollerar sina auktoriserade medlemmar minst vart sjätte år.  

 • Omfattas av ansvarsförsäkring 
  Auktoriserade konsulter som är medlemmar i FAR följer FAR:s etiska regler, och är ansvarsförsäkrade.   

Tips! Håll utkik efter märkningen Medlem i FAR för att anlita en auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult som är medlem i FAR.  

Medlem i FAR

Sök FAR-medlem

Behöver du hjälp med bokföring, redovisning, löneberäkning, revision eller skatterådgivning?