Auktorisation

FAR är en branschorganisation som auktoriserar redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare. FAR:s medlemmar består också av godkända och auktoriserade revisorer som auktoriseras av Revisorsinspektionen.