Klargörande om oberoenderegler från FAR:s policygrupp för etik

2019-03-15 15:51

Balans nummer 5 2018 uppmärksammades att IESBA (International Ethics Board for Public Accountants som är IFAC:s organ för etikfrågor) har uppdaterat sina regler om oberoende vid långvariga relationer med revisionskunder.

Artikeln har gett upphov till frågor från ett flertal revisorer när det gäller förändringarna för revisorer i företag som inte är av allmänt intresse. FAR:s policygrupp för etik följer därför upp den tidigare artikeln med några kompletteringar.

Taggar: Etik