EU:s revisionspaket utvärderat
Ekonomichefen – en förändringsagent
Camilla Carlsson, Pernilla Halling  och Yvonne Jansson
Karin Apelman med FAR:s Års- och hållbarhetsredovisning