Efterlängtad checklista finns nu tillgänglig

2018-10-11 14:33

FAR har nu uppdaterat sin handledning om kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Handledningen har stämts av med Revisorsinspektionen och uppfyller kraven enligt länsstyrelsernas föreskrifter.

Du hittar checklistan här eller i verktygslådan.

Taggar: Penningtvätt