Hög tid att nominera Bästa redovisning av hållbarhet

2018-03-16 15:17

I mitten av juni belönar FAR för sextonde gången Bästa redovisning av hållbarhet. Nytt för i år är att alla kan nominera sin egen favorit. Senast 9 april vill juryn ha din nominering.

Enligt de nya reglerna om hållbarhetsrapportering omfattas betydligt fler företag av kravet på att hållbarhetsrapportera. Regelverket säger att för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ska mer än ett av följande kriterier vara uppfyllda:

  • medelantalet anställda ska ha uppgått till mer än 250,
  • företagets balansomslutning ska ha uppgått till mer än 175 miljoner kronor,
  • företagets nettoomsättning ska ha uppgått till mer än 350 miljoner kronor.

Alla företag, oavsett associationsform, som omfattas av ÅRL, ÅRKL och ÅRFL och som uppfyller storlekskriterierna ovan ska hållbarhetsrapportera.

Betydligt fler hållbarhetsrapporter i år

Tidigare år har juryn, som består av medlemmar i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling, tittat på alla svenska företag, oavsett storlek, bransch eller ägarförhållande som har granskade hållbarhetsredovisningar – förra året rörde det sig om cirka 80 företag. I år finns det betydligt fler hållbarhetsrapporter att titta på och då har juryn valt att låta intressenter nominera sin egen favorit. Men alla nominerade har inte möjlighet att vinna.

– För den som nomineras krävs att redovisningens innehåll ska vara översiktligt granskad eller reviderad av en FAR-medlem. Dessutom ska företaget eller revisorn som nominerar en redovisning lämna en motivering till varför just den redovisningen ska vinna, säger Torbjörn Westman, ordförande i FAR:s specialistgrupp för hållbar utveckling.

Så om du läst en riktigt bra redovisning av hållbarhet som uppfyller kriterierna – mejla hallbarhetspris@far.se senast 9 april och berätta varför just den är en värdig vinnare av priset Bästa redovisning av hållbarhet 2017.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se

Taggar: Bästa redovisning av hållbarhet