Uppdateringar av RevU 15

2018-05-25 09:14

FAR:s uttalande RevU 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 10 kap.12§ FFFS 2007:16 har genomgått en översyn eftersom FFFS 2007:16 har upphävts.

Rapporteringsreglerna i den nu upphävda föreskriften har överförts till 6 kap. 23§ i den nya föreskriften FFFS 2017:2. Förutom att rapporteringsreglerna i den tidigare föreskriften flyttats har även vissa omflyttningar av reglerna gjorts i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Förändringarna i föreskrift och lag har nu införts i RevU 15 vilket har medfört att ett antal hänvisningar ändrats. Uttalandet har som en konsekvens bytt rubrik. Den nya rubriken lyder: RevU 15 Revisorns rapporteringsskyldighet enligt 6 kap. 23§ FFFS 2017:2 Värdepappersrörelse.

Nämnda ändringar i föreskrifter och lag är redan gällande varför ändringarna i RevU 15 träder i kraft omedelbart.

Taggar: Revision