Kompetensutveckla dig framåt i karriären

2018-01-12 14:13

Kompetensutveckling är en energiinjektion för både verksamheten och den personliga utvecklingen. När det gäller områden som ekonomistyrning, redovisning och skatt är det dessutom nödvändigt att vara uppdaterad i och med att lagar, regler och standarder förändras kontinuerligt.

FAR:s utbildningar

FAR erbjuder över hundra olika utbildningar inom redovisning, revision, skatt, moms, ekonomistyrning och controlling. Och efterfrågan är stor.

Allt fler utbildningar går digitalt och efterfrågan ökar i snabb takt, något Carin Jonsson som är produktchef på FAR tycker är väldigt positivt.

– Våra digitala lösningar är effektiva och flexibla. Du kan enkelt hålla dig uppdaterad och få en anpassad kompetensutveckling när du vill, var i landet du än befinner dig, säger Carin Jonsson.

Utbildning är viktigt

Många deltagare kommer från revisions- och redovisningsbyråer, medan andra arbetar med ekonomi på ekonomiavdelningar hos företag och organisationer. Gemensamt för dessa grupper är att utbildning är a och o för att komma vidare och utvecklas i arbetslivet.

– När det gäller de mer kvalificerade utbildningarna, som exempelvis certifierad controller och certifierad ekonomichef, ser vi tydligt att de har en snabb, positiv påverkan på karriären. Samtidigt skapar arbetsgivarna motivation och lojalitet genom att satsa på sina medarbetare. Utbildning är alltså en win win-situation för arbetstagare och arbetsgivare, säger Carin Jonsson.

Lärarna på FAR:s utbildningar hör till landets främsta experter inom sina respektive områden och kommer från universitet och högskolor, revisions- och redovisningsbyråer och övriga näringslivet. 

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se