PwC säljer hela sin redovisningsverksamhet

2018-02-14 13:34

På onsdagen kom beskedet: PwC Sverige säljer hela sin redovisningsverksamhet Business Services. Köpare är riskkapitalbolaget IK Investment Partners. Verksamheten kommer att drivas vidare under ett nytt varumärke som ska arbetas fram de kommande månaderna.

PwC har varit den ledande aktören på den svenska marknaden för redovisningstjänster. Under 2017 omsatte Business Services drygt 950 miljoner kronor och har under de senaste tre åren uppvisat åtta procent årlig tillväxt.

– Business Services är en framgångssaga inom PwC. Vi är klart marknadsledande, har hög specialiserings- och digitaliseringsgrad, hög tillväxt och lönsamhet och branschens nöjdaste kunder, men på grund av våra oberoenderegler som revisionsbyrå och vår struktur anser vi oss inte vara rätt ägare för att Business Services ska kunna nå sin fulla potential, säger Peter Nyllinge, vd för PwC Sverige.

PwC renodlar alltså nu sin revisions-, skatt- och rådgivningsverksamhet.

– Med överlåtelsen till IK Investment Partners skapar vi rätt förutsättningar för Business Services att utveckla sin verksamhet och själva skapar vi ett större fokus i vår revisions- och rådgivningsaffär. Vi kommer att göra en storsatsning på ett bredare utbud av revisions-, skatte- och rådgivningstjänster till våra små och medelstora kunder. Vi vet att de efterfrågar mer hjälp än vad vi i dag tillhandahåller inom områden som till exempel hållbarhet, IT-säkerhet och köp och försäljning av företag, säger Peter Nyllinge.

Viktigt med rätt köpare

För PwC har det varit viktigt att hitta en köpare med rätt ambition.

– Tillsammans kommer vi och Business Services att skapa ett på marknaden unikt erbjudande för våra små och medelstora kunder. Det kommer att skapa nya affärer. Det kommer också att skapa unika utvecklingsmöjligheter för alla som arbetar inom de två verksamheterna. En win-win-win-situation för kunderna, medarbetarna och för företaget, säger Peter Nyllinge.

Nu tar alltså riskkapitalbolaget IK Investment Partners över, och de cirka 1 100 medarbetarna får en ny arbetsgivare. Business Services vd Magnus Eriksson säger till Balans att förändringen i praktiken innebär bättre service till kunderna.

– Tack vare att vi blir ett eget bolag med ett eget varumärke får vi större möjlighet att utveckla och erbjuda befintliga och nya kunder nya tjänster. Med hänsyn till att vi historiskt varit begränsade av oberoendefrågan och andra regelverk så ser vi stora möjligheter att bli en ännu bättre partner till våra kunder, säger Magnus Eriksson.

Redan en självständig enhet

Affärsområdet drivs redan nu som en självständig enhet inom PwC, så övergången kommer sannolikt inte att påverka kunderna i någon större omfattning.

– Kunden kommer att ha samma kontaktperson som tidigare och vår lokala närvaro är oförändrad. Hela vårt tjänsteutbud kommer även fortsättningsvis finnas tillgängligt, tillsammans med alla våra digitala lösningar, som affärsplattformen MyBusiness där vi planerar att lansera en helt ny plattform i slutet på 2018, säger Magnus Eriksson.

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, meddelar att affären visserligen kom som en överraskning, men att han inte är förvånad.

– Den stora byrån behöver fokusera sitt tjänsteutbud samtidigt som nya aktörer visar ett ökande intresse för redovisningstjänster. På det sättet är affären ”perfect match”. IK Investment Partners blir i ett enda slag ett av de största företagen i vår bransch. Det känns som en energiinjektion som säkert ger spännande följdverkningar. Jag tror att digitaliseringen kommer att öppna för fler strukturaffärer i branschen, säger Dan Brännström.

Vad IK Investment Partners betalat för att köpa PwC:s redovisningsverksamhet är inte offentligt. Förvärvet förutsätter också att relevanta instanser och myndigheter godkänner köpet, samt att MBL-förhandlingen går igenom.

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se