Korrigering av revisionsberättelser i brf

2018-02-06 10:33

En mindre korrigering har gjorts i FAR:s exempel på revisionsberättelse i bostadsrättsföreningar där gemensam revision utförts av kvalificerad och icke-kvalificerad revisor.

Korrigeringen är gjord i revisionsberättelsens del 1, avsnittet för den icke-kvalificerade revisorns ansvar. I tidigare exempel gjordes hänvisning till revisionslagen. Nu hänvisas istället till bostadsrättslagen och tillämpliga delar av lagen om ekonomiska föreningar.

Taggar: BRF