Försäkra dig mot cyberrisker

2018-02-13 12:43

Antalet cyberattacker mot företag ökar lavinartat. Och det är inte bara stora företag som drabbas av dataintrång, utan även små företag drabbas. 1 april lanserar FAR:s försäkringsförmedlare Willis Towers Watson en cyberförsäkring som kompletterar din ansvarsförsäkring.

– Det har funnits ett glapp. Ansvarsförsäkringen omfattar misstag som sker i yrkesutövningen. Men cyberattacker handlar ju om något helt annat, säger Kristoffer Haleen, som arbetar med cyberrisker på Willis Towers Watson.

Cyberförsäkringen täcker externa angrepp, men även oavsiktliga incidenter i företagets datamiljö. Till exempel om en programvara är felaktig och orsakar ett systemhaveri.

GDPR medför strängare krav

Den europeiska dataskyddsförordningen, GDPR, som gäller från och med 25 maj innebär dessutom strängare krav på företagen när det gäller hantering av personuppgifter. Den som misslyckas riskerar att drabbas av sanktioner.

– GDPR innebär en handlingsskyldighet och företagen måste kunna skydda information på ett helt annat sätt än tidigare. En incident behöver inte ske via intrång, utan kan också handla om en borttappad dator eller anställda som av misstag mejlar ut personuppgifter, säger Kristoffer Haleen.

Cyberförsäkringen omfattar även den här typen av händelser. Bland annat täcks utredningskostnader, inkomstbortfall och eventuella sanktionskostnader.

Läs mer om cyberattacker här >
Läs mer om FAR:s cyberförsäkring >

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se