Förändringar i FAR:s allmänna villkor – fyra blir två

2018-02-02 15:02

Från och med 1 mars 2018 gäller FAR:s nya allmänna villkor. De nya villkoren är anpassade till GDPR och fyra allmänna villkor har blivit två.
"Vi har lyssnat på medlemmarna och slagit ihop de allmänna villkoren för redovisning, rådgivning och andra granskningstjänster än revision till ett gemensamt", säger Maria Lantz på FAR.

Senast FAR:s allmänna villkor ändrades var 2014 och anledningen till de förändringar som nu sker stavas framför allt GDPR. Den andra tungt vägande orsaken har varit att förenkla för medlemmarna.

– Många har hört av sig och tycker att det är krångligt att ha så många olika allmänna villkor och det har funnits en osäkerhet kring vilka man ska skicka med till kunderna. Nu har vi i stället skapat två allmänna villkor – ett för revision och ett för rådgivning och andra tjänster, säger Maria Lantz.

Ändrade uppsägningsklausuler

Villkoret för rådgivning och andra tjänster innehåller också ändrade skrivningar i uppsägningsklausulerna. Nu finns det möjligheter att omedelbart avsluta uppdraget när redovisningen kan antas innehålla väsentliga fel, brister eller oegentligheter enligt REKO. Detsamma gäller om kunden inte uppfyller överenskomna åtaganden.

Dessutom ingår nu ett avsnitt där man informerar om kraven enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

– De nya villkoren träder i kraft från och med 1 mars, men självklart går det bra att använda de nya villkoren redan nu.

FAR håller även på att uppdatera uppdragsbreven och ta fram handlingar som krävs för uppdragen enligt GDPR, till exempel personuppgiftsbiträdesavtal.

– Vi hoppas att de ska publiceras under februari månad.

Text: Mats Rimér
mats.rimer@far.se