FAR påverkar ny lag om företagshemligheter

2018-02-15 16:50

I höstas avstyrkte FAR utredningens förslag om att revisorer skulle bli skadeståndsskyldiga enligt en ny lag om företagshemligheter. Enligt den nyligen inlämnade lagrådsremissen håller regeringen med.

Det var i september som FAR lämnade synpunkter på Ny lag om företagshemligheter (SOU 2017:45), där branschorganisationen med bestämdhet sade nej till att revisorer ska bli ännu hårdare drabbade av skadeståndskrav än vad yrkesgruppen är i dag. I remissen skrev representanter från FAR bland annat:

”Ingenting i utredningens motivering visar på att något nytt har tillkommit som ger skäl för denna ändring, snarare tvärtom. Utredningen stödjer sig på alldeles för lösa grunder och FAR ifrågasätter starkt underlagen för dessa slutsatser”.

Varför är det här en viktig fråga?

– Eftersom det handlar om ett skadeståndsansvar. Revisorer är redan i dag så utsatta. Enligt förslaget skulle revisorer men inte styrelseledamöter omfattas vilket hade lett till att revisorerna hade fått ett större ansvar än styrelseledamöterna, säger Maria Lantz, föreningsjurist på FAR som var med och skrev remissvaret.

Nu går regeringen på FAR:s linje. Enligt lagrådsremissen som överlämnades till Lagrådet 8 februari anser regeringen ”att det inte bör finnas någon skillnad mellan revisorer och styrelseledamöter i fråga om skadeståndsansvar”.

– Genom att FAR gjorde ett tydligt ställningstagande har vi bidragit till att risken för skadeståndsansvar inte utvidgas ytterligare. Man hade kunnat stämma revisorer enligt den här lagen, säger Maria Lantz.

Under räkenskapsåret 2016/2017 skrev FAR 57 remisser och en betydande del av branschorganisationens arbete är just att lämna synpunkter på lagförslag.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Revision