Regeringen: Revisionsplikten återinförs inte

2018-04-09 15:58

Det ser inte ut att bli någon återinförd revisionsplikt. Regeringen konstaterar i en skrivelse att det inte finns skäl att agera utifrån Riksrevisionens rapport i julas, och att ärendet nu anses slutbehandlat.

Det var innan jul som Riksrevisionen släppte sin rapport där myndigheten förde fram att revisionsplikten för små aktiebolag bör återinföras. Efter att ha granskat reformen, som funnits i drygt sju år konstaterar Riksrevisionen att i snitt har bolagen sparat 10 000 kronor på att inte ha revisor. I rapporten framkom också att aktiebolag som valde bort revisionen växte långsammare i nettoomsättning och personalstyrka.

I dag kom svaret från regeringen. I en skrivelse meddelar regeringen att Riksrevisionens iakttagelser av reformens konsekvenser är värdefulla. Regeringen framhåller att den kommer att beakta iakttagelserna i det fortsatta arbetet med regelförenkling samt förebyggandet av ekonomisk brottslighet och skatteundandragande. Däremot kommer regeringen inte att verka för att revisionsplikten ska återinföras. I stället överväger man andra åtgärder för att komma till rätta med problemen som Riksrevisionen tar upp.

"Responsen är förväntad"

– Responsen från regeringen är förväntad. Att återinföra revisionsplikten är svårt att göra innan det finns en bra alternativ företagsform, ett AB light, för de minsta företagen, säger Dan Brännström, generalsekreterare FAR.

I skrivelsen behandlas även riksdagens tillkännagivande om att regeringen bör ta initiativ till att överväga om fler företag kan undantas från revisionsplikten. Regeringen avser inte vidta några åtgärder med anledning av tillkännagivandet.

–  Det blir spännande att se vad regeringen vill att myndigheterna ska göra. Fram tills nu har de bara suttit på läktaren och tittat på, trots alla de negativa konsekvenserna, säger Dan Brännström.
I och med skrivelsen anser regeringen att Riksrevisionens rapport och riksdagens tillkännagivande är slutbehandlade.

Text:Charlotta Marténg
charlotta.marteng@far.se

Taggar: Revision