FAR, SKL och Skyrev i samarbete om kommunrevisionen

2018-04-26 13:57

Ett utvecklingsarbete med sikte på en ny standard för revisionen av kommunernas redovisning har påbörjats. Till sommaren ska det finnas en konkret plan.

FAR, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och Skyrev (Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) har påbörjat ett utvecklingsarbete för att få till en ny standard för revisionen av kommunernas redovisning.

– Den goda revisionsseden för granskning av kommunernas redovisning är inte glasklar. Därför är det mycket glädjande att vi har startat det här viktiga arbetet, säger FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

I den gemensamma projektgruppen ingår Harald Jagner, Deloitte, och Therese Andersson, KPMG, från FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor som backas upp av FAR:s Johanna Svensson och Dan Brännström. Till sommaren ska det finas en konkret plan för hur standarden ska tas fram.

– Med en sådan standard får vi en tydligare god revisionssed. Då höjs kvaliteteten samtidigt som risken minskar för att revisionen begränsas av politiska eller budgethänsyn. Framförallt får medborgarna en jämförbar revision över hela landet, säger Dan Brännström.

Text: Sofia Hadjipetri Glantz
sofia.hadjipetri.glantz@far.se

Taggar: Revision