Blir din byrå Årets framtidsbyrå?

2018-04-27 09:24

Genom FAR:s framtidstest får du veta hur din byrå ligger till. Utöver prissättning och användning av molntjänster berör framtidstestet även frågor om att sätta upp mål för verksamheten och att utveckla tjänsteerbjudandet.

Nytt för i år är bland annat att testet har kompletterats med frågor som berör arbetet med affärsmodeller.

– Vi har märkt ett stort intresse kring utveckling av olika affärsmodeller. Branschen tillhandahåller många tjänster och det blir allt viktigare att ha tydliga affärsmodeller för olika tjänster, säger Bengt Skough på FAR.

Det finns färdiga svarsalternativ till alla frågor, det är alltså bara att klicka i det alternativ som bäst överensstämmer med din byrås sätt att arbeta. När samtliga frågor är besvarade får du direkt ett svar på var din byrå befinner sig i omställningsprocessen. Vid toppresultat är det bara att klicka på bifogad länk, fylla i kontaktuppgifter och nominera byrån.

Lyfta fram goda exempel

Årets framtidsbyrå syftar till att lyfta fram goda exempel som kan fungera som förebilder i framtidsarbetet. Priset delas ut i samband med FAR:s årsstämma 20 september.

– Framtiden är inget vi väntar på, den är redan här. Det handlar alltså inte längre om att inspirera utan om att konkretisera framtidsarbetet och anpassa verksamheten. Många har kommit långt i sitt omställningsarbete och det är viktigt att de gör framtidstestet och nominerar sig, så att andra i branschen kan ta del av arbetet, säger Bengt Skough på FAR.

– Det här är oerhört viktigt. Omställningsarbetet är avgörande för att branschen ska vara konkurrenskraftig även i framtiden, fortsätter han.

Sista datum för att nominera din byrå är 10 augusti 2018.

FAR:s framtidstest >>

Text: Pernilla Halling
pernilla.halling@far.se

Taggar: Årets framtidsbyrå